Maskesuler
Galapagos
-
© Thorbjørn Riise Haagensen
på Galapagos i Stillehavet. Maskesulen kan bli opp til 1,5 kg, med et vingespenn på 150 cm. Den finnes i alle tropiske farvann, bortsett fra østre Atlanterhav.