Ku i alpelandskap
Diverse reiser i Europa
-
Kamera: Nikkon Pronea 600i
© Thorbjørn Riise Haagensen
må vel tilsvare den norske elg i solnedgang? Bildet er tatt i Wil i Sveits.