Uvær
Uvær
-
Kamera: Sony cybershot
© Thorbjørn Riise Haagensen
Bildet er tatt under en høststorm på Hillesøya utenfor Tromsø.